Epostutsendelser
Epostutsendelser med MailChimp. Kunden er for eksempel Burger King, og vi bruke denne løsningen for mersalg. 
Ved en kampanje kunne Burger Kings restaurant-leder gå inn i vår web2print-løsning og bestiller mer materiell.

You may also like

Back to Top